• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Aluelautakunnat

Rovaniemellä toimii kuusi aluelautakuntaa. Aluelautakunnat vastaavat toimivaltansa rajoissa toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä tehtävistä, sekä perusopetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluista valtuuston talousarviossa hyväksymien määrärahojen puitteissa. 

Aluelautakuntien yleisenä tehtävänä on alueen elinympäristön kehittämistehtävät sekä alueensa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Aluelautakunnat antavat lausuntoja toiminta-alueensa yleis- ja asemakaavojen muutoksista. 

Aluelautakunta-alueet ja kylät 31.12.2016:
-  Yläounasjoki, 592 asukasta 
-  Alaounasjoki, 1513 asukasta 
-  Yläkemijoki, 933 asukasta 
-  Alakemijoki, 2883 asukasta 
-  Sodankyläntien suunta, 644 asukasta 
-  Ranuantien suunta, 581 asukasta

Aluelautakuntien kehittämistoiminta

Loppuvuodesta 2018 toteutetaan aluelautakuntien organisoimana kaikille avoimia tilaisuuksia ja verkkokysely siitä, miten kyliä halutaan kehittää tulevaisuudessa. Painopisteenä on Rovaniemen kaupungin kaupunkistrategiaa mukaillen: 1. Sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut, 2. Elämyksellinen ja toimiva elinympäristö, 3. Elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot.

Aluekohtaisen kyläillat ja lisätietoa: https://www.roikylat.fi/ajankohtaista-artikkeli/aluelautakuntien-kehittamistoimintaa-kartoitetaan-ja-uudistetaan

Verkkokysely Rovaniemen kylien kehittämisestä: https://query.eharava.fi/2633

Kysely on avoinna 10.12.2018 saakka ja se toteutetaan osana BuSK-projektia www.buskproject.eu, jossa kaupunki on partnerina. 

Avaa kartta isompana


Ota yhteyttä

Alueelliset palvelut:
Hallituskatu 7, 2. krs
PL 8216, 96101 Rovaniemi

Alueellisten palvelujen johtaja
Heli Välikangas
0400 696 834
heli.valikangas(at)rovaniemi.fi

Aluesihteeri
Riina Koskiniemi
050 349 6106
riina.koskiniemi(at)rovaniemi.fi