• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Kaupunginjohto

        
Postiosoite: PL 8216, 96101  Rovaniemi
Sähköpostiosoite:   etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Esko Lotvonen

 EskoLotvonen.jpg
0400 231 096

assistentti
Riitta Järvinen
040 706 4247

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja muodostavat kaupungin konsernijohdon. Konsernijohto vastaa konsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä kuntalain, hallintosäännön ja hyväksyttyjen omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. 

Kaupunginjohtaja      

 • johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa (KuntaL 38 §)
 • johtaa kaupunkistrategian valmistelua
 • johtaa kaupunginhallituksen toteuttaman tulosohjauksen valmistelua
 • johtaa henkilöstöorganisaatiota
 • johtaa työllisyydenhoidon ja maahanmuuttoasioiden koordinoitia
 • johtaa kaupungin viestintää
 • vastaa kaupungin edunvalvonnasta ja ulospäin suuntautuvasta yhteistyöstä
 • toimii perusturvapalvelujen, sivistyspalvelujen ja teknisten palvelujen toimialojen johtajien esimiehenä ja vastaa toimialojen strategisen johtamisen yhteen sovittamisesta sekä
 • johtaa elinkeinojen, kansainvälisen yhteistyön sekä strategisen maankäytön vastuualuetta.

Kaupunginjohtaja toimii esittelijänä kaupunginhallituksessa.
Lisäksi kaupunginjohtaja vastaa muista kuntalain, hallintosäännön ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisista tehtävistä.

 

 

Riitta Erola

Riitta-Erola_web2.jpg

040 537 8271

 

Kehitysjohtaja           

Kehitysjohtaja johtaa, koordinoi ja yhteen sovittaa hallintoa sekä strategista kehittämistä ja tulosohjausta kaupunginjohtajan alaisuudessa.

 • vastaa kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta, toteuttamisesta ja seurannasta vastuulleen kuuluvien tehtäväalueiden osalta
 • vastaa strategisen hallinnon yhteisten johtamisen tukiprosessien (mm. tulosohjauksen valmistelu, toteuttaminen ja seuranta) yhteensovittamisesta
 • vastaa osaltaan viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöstä kaupunginjohtajan kanssa sovittavalla tavalla
 • vastaa laajempien toimialajärjestelyjen valmistelusta ja koordinoinnista (esim. sote-uudistus)
 • johtaa strateginen kehittäminen, tulosohjaus ja hallintopalvelut  -vastuualuetta 
 • toimii varaesittelijänä kaupunginhallituksessa
 • toimii kaupunginjohtajan sijaisena hänen estyneenä tai esteellisenä ollessa
 • osallistuu kaupunginjohtajan tukena Rovaniemen maakunnalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen edunvalvonta- ja kehittämistehtävään sekä
 • hoitaa muut hallintosäännön, kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan määräämät tehtävät

  

Päivitetty 1.9.2016