• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
PTV ja lukuohjelma

Perusopetus

Rovaniemellä on 24 perusopetuksen koulua, joista 16 on alakouluja, 7 yhtenäisiä peruskouluja ja yksi yläkoulu. Lisäksi kaupungissa toimii Lapin yliopiston alainen harjoittelukoulu sekä Rovaniemen Steinerkoulu.

Verkkoasiointi

Wilma

Rovaniemellä huoltajien, opettajien ja oppilaiden viestinnän välineenä käytetään Wilmaa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Koulupaikkahakemus

Koulupaikkahakemus-lomake täytetään kun oppilas halutaan muuhun kuin lähikouluun.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kuvataidepainotteisen opetuksen valintakokeeseen ilmottautuminen

Lomakkeella ilmoittaudutaan Rantavitikan peruskoulun kuvataidepainotteisen opetuksen valintakokeeseen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Alakorkalon koulu

Alakorkalon koulun yhteystiedot sekä yleistä tietoa koulusta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Harjoittelukoulu - Lapin yliopisto

Lapin yliopiston harjoittelukoulun sivuilta saat monipuolisesti tietoa koulusta sekä löydät koulun yhteystiedot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Hirvaan koulu

Hirvaan koulun yhteystiedot sekä muuta perustietoa koulusta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Jope - Joustava perusopetus

Yleistä tietoa joustavasta perusopetuksesta sekä sen järjestämisestä ja opetukseen hakeutumisesta Rovaniemen kaupungissa.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Meltauksen koulu

Tietoa Meltauksen koulusta sekä koulun yhteystiedot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Muurolan peruskoulu

Muurolan koulun perustietoja sekä koulun yhteystiedot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Nivankylän koulu

Verkkosivulla on tietoa Nivankylän koulusta sekä koulun yhteystiedot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ounasjoen peruskoulu

Tietoa Ounajoen peruskoulusta sekä koulun yhteystiedot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rantavitikan peruskoulu

Rantavitikan peruskoulun yhteystiedot sekä yleistä tietoa koulusta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rautiosaaren koulu

Rautiosaaren alakoulun yhteystiedot sekä muuta tietoa koulusta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rovaniemen koulutuspalvelut

Verkkosivuilla on Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluiden yhteystiedot sekä tietoa kaupungin tarjoamista koulutuspalveluista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rovaniemen Steinerkoulu

Rovaniemen Steinerkoulun kotisivut, josta saat tietoa koulusta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Vaaranlammen koulu

Tietoa Vaaranlammen koulusta sekä koulun yhteystiedot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Viirinkankaan koulu

Viirinkankaan koulun yhteystiedot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ylikylän koulu

Tietoa Ylikylän koulusta sekä koulun yhteystiedot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Alakorkalon koulu

Alakorkalon koulu on noin 100 oppilaan kyläkoulu, jossa on luokka-asteet 1-6.

Niskanperänkuja 18, 96700 ROVANIEMI

Kaikki tiedot

Hirvaan koulu

Hirvaan koulussa on luokka-asteet 1-6.

Kemintie 1504, 97130 HIRVAS

Kaikki tiedot

Kairatie 75

Kairatie 75 kiinteistössä toimivat Vaaranlammen peruskoulu, Ylikylän koulun 6.luokka, Ounasjoen koulun 7.-9. luokat sekä Rovaniemen apuvälinepalvelut.

Kairatie 75, 96190 ROVANIEMI

Aukioloajat

Vaaranlammen peruskoulu, Ylikylän koulun 6.lk ja Ounasjoen koulun 7.-9.lk koulupäivinä
Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Rovaniemen apuvälinepalvelut
Ma: 08:00 - 15:30
To: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kaukon koulu

Kaukon koulussa ovat luokka-asteet 1-6.

Paavalniementie 17, 96400 ROVANIEMI

Kaikki tiedot

Korkalovaaran peruskoulu

Yhtenäinen peruskoulu, jossa ovat luokka-asteet 1-9. Koulussa järjestetään myös joustavaa perusopetusta (JOPO).

Miehentie 12, 96100 ROVANIEMI

Kaikki tiedot

Koskenkylän koulu

Koskenkylän koulussa ovat luokka-asteet 1-6.

Gunillantie 1, 96600 ROVANIEMI

Kaikki tiedot

Meltauksen koulu

Meltauksen koululla on luokka-asteet 1-6.

Opinpolku 12, 97340 MELTAUS

Kaikki tiedot

Muurolan peruskoulu

Muurolan koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa ovat luokka-asteet 1-9.

Koulukaari 2-4, 97140 MUUROLA

Kaikki tiedot

Napapiirin yläaste

Napapiirin yläasteen koulu on yläkoulu, jossa ovat luokka-asteet 7-9. Lisäksi koulussa toimii joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO) ja 10-luokka.

Asematie 3, 96900 SAARENKYLÄ

Kaikki tiedot

Nivankylän koulu

Nivankylän koulussa ovat luokka-asteet 1-6.

Nivankyläntie 213, 96100 ROVANIEMI

Kaikki tiedot

Nivavaaran koulu

Nivavaara koulu on alakoulu vuosiluokille 1-6. Lisäksi koulussa toimii kuntakohtaiset erityisopetuksen pienryhmät vuosiluokilla 1-9.

Asematie 1, 96900 SAARENKYLÄ

Kaikki tiedot

Ounasjoen peruskoulu

Ounasjoen peruskoulussa on yhtenäinen peruskoulu luokka-asteille 1-9.

Välirinteentie 16, 97220 SINETTÄ

Kaikki tiedot

Ounasrinteen monitoimitalo

Ounasrinteen monitoimitalo palvelee monipuolisesti koulutuksen, liikunnan, terveydenhuollon ja kulttuurin aloilla.

Matkajängäntie 5, 96400 ROVANIEMI

Aukioloajat

Ounasrinteen päiväkodin esikouluryhmä
Ma - Ti: 08:30 - 16:30
Ke - To: 08:30 - 16:30
Pe: 08:30 - 16:30

Ounasrinteen koulu koulupäivinä
Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Liikuntahalli
Ma - Ti: 17:00 - 22:00
Ke - To: 17:00 - 22:00
Pe: 17:00 - 22:00
La - Su: 08:00 - 22:00

Ounasrinteen lähikirjaston aukioloajat
Ma: 12:00 - 19:00
Ti - Ke: 09:00 - 16:00
To: 12:00 - 19:00
Pe: 09:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Ounasvaaran peruskoulu

Ounasvaaran yhtenäiskoulussa ovat luokka-asteet 1-9, sekä joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO). Koulu on liikuntapainotteinen.

Poropolku 7, 96400 ROVANIEMI

Kaikki tiedot

Rantavitikan peruskoulu

Yhtenäinen peruskoulu, jossa luokka-asteet 1-9 ja joustavan perusopetuksen ryhmä (7- 9) JOPO. Koulussa on myös kuvataidepainotteinen linja.

Yliopistonkatu 6, 96300 ROVANIEMI

Kaikki tiedot

Rautiosaaren koulu

Rautiosaaren koulussa ovat luokka-asteet 1-6.

Huhtavainiontie 4, 97110 RAUTIOSAARI

Kaikki tiedot

Rovaniemen sairaalakoulu

Sairaalakoulun oppilaat ovat potilaina lastensairauksien, -kirurgian, -neurologian, neuropsykiatrian, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisaloilla.

Porokatu 39 A ja B, 96101 ROVANIEMI

Kaikki tiedot

Saaren koulu

Saaren koulu on alakoulu jossa ovat luokka-asteet 1-6. Lisäksi koulussa järjestetään alueellista pienryhmäopetusta.

Uutelankuja 1, 96900 SAARENKYLÄ

Kaikki tiedot

Syväsenvaaran koulu

Syväsenvaaran koulussa ovat luokka-asteet 1-6. Lisäksi koulussa järjestetään erityistä tukea antavaa pienryhmäohjausta.

Aapatie 2, 96910 ROVANIEMI

Kaikki tiedot

Taipaleen koulu

Taipaleen koulussa ovat luokat 1-6. Koulu sijaitsee noin 25 km päässä Rovaniemen keskustasta Kivitaipaleessa.

Taipaleentie 65, 97670 KIVITAIPALE

Kaikki tiedot

Vaaranlammen koulu

Vaaranlammen koulussa ovat luokka-asteet 1-6.

Kairatie 75, 96190 ROVANIEMI

Kaikki tiedot

Viirinkankaan koulu

Viirinkankaan koulussa toimivat luokka-asteet 1-6.

Väinämöisentie 62, 96300 ROVANIEMI

Kaikki tiedot

Vikajärven koulu

Vikajärven koulu on pieni maaseudun koulu, jossa ovat luokka-asteet 1-6. Koulu sijaitsee noin 25 km päässä Rovaniemen keskustasta.

Liikekuja 3, 97510 VIKAJÄRVI

Kaikki tiedot

Ylikylän koulu

Ylikylän koulussa ovat luokka-asteet 1-6.

Ylikyläntie 23, 96800 ROVANIEMI

Kaikki tiedot

Yläkemijoen koulu

Yläkemijoen koulu on yhtenäinen peruskoulu luokka-asteille 1-9.

Vanttauskuru 5, 97625 VANTTAUSKOSKI

Kaikki tiedot

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Saamen kielen opetus

Saamelaisten kotiseutualueella perusopetus tulee antaa saamen kielellä.

Katso tiedot

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat.

Katso tiedot

Oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvä majoitus

Oppivelvollisella on oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon, jos koulumatkaan kuluisi odotuksineen kohtuuttoman paljon aikaa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut