• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
PTV ja lukuohjelma

Varhaiserityiskasvatus

Osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista tarvitsee erityistä tukea omassa kasvussaan ja kehityksessään. Varhaiskasvatuksen tukitoimien avulla pyritään edistämään lapsen suotuisaa kehitystä ja kuntoutusta.

Jos lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta vamman, pitkäaikaissairauden tai muun syyn johdosta, pyrimme yhdessä vanhempien kanssa löytämään lapselle sopivan varhaiskasvatuspaikan. Rovaniemellä lapsen varhaiskasvatus pyritään ensisijaisesti järjestämään huoltajien toivomassa varhaiskasvatuspaikassa, jossa lapsen tarvitsema tuki turvataan. Mikäli lapsen tuen tarpeeseen ei voida riittävän hyvin vastata tavanomaisessa varhaiskasvatuspaikassa tai varhaiskasvatustoiminnossa, voidaan lapsen varhaiskasvatus järjestää alueellisessa pienryhmässä tai integroidussa ryhmässä. Asiasta sovitaan yhteistyössä huoltajan, varhaiserityiskasvatuksen sekä palveluohjauksen kanssa. Tuen suunnittelu tapahtuu yhteistyössä huoltajien, henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä tarvittaessa muun lapsen asiantuntija verkoston kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut kuuluvat varhaiskasvatustoiminnan eri toimintamuodoissa oleville tukea tarvitseville lapsille.

Erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja/tai esiopetussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.

Alueelliset erityisryhmät alueittain

Keskusta-Ounasjoki

 • Kivalonpuiston päiväkoti: integroitu erityisryhmä ja pienryhmä
 • Vaaranlammen päiväkoti: pienryhmä
 • Lapinrinteen päiväkoti: pienryhmä
 • Ylikylän päiväkoti: pienryhmä
 • Teerikallion päiväkoti: integroitu erityisryhmä

Ounasvaara-Alakemijoki

 • Rantavitikan päiväkoti: pienryhmä
 • Ounasrinteen päiväkoti: pienryhmä
 • Pöykkölän päiväkoti: pienryhmä

Saarenkylä-Yläkemijoki

 • Saarenputaan päiväkoti intergroitu erityisryhmä ja pienryhmä
 • Napapiirin päiväkoti: pienryhmä

Jos lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Liittyvät palvelut

Kouluruokailu

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

Katso tiedot

Perhepäivähoito esiopetusikäisille

Perhepäivähoidossa olevat esikoululaiset siirtyvät esiopetuspaikasta perhepäivähoitopaikkaan esiopetuksen jälkeen.

Katso tiedot

Yksityinen perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta joko palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella.

Katso tiedot