Etusivu>Ajankohtaista>Tapahtumakalenteri>Seksologian jatko-opinnot 40 op 2019-2020
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista

Seksologian jatko-opinnot 40 op 2019-2020

LapinKesayliopisto_logo_WEB_pysty.png

Kohderyhmä: Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset, joilla on seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojan koulutus (30 op) suoritettuna.

Seksologian jatko-opinnot 40 op 2019-2020 Rovaniemi

Tavoitteena ovat seksuaaliterapeutin ammatilliset valmiudet. Opinnot suoritettuaan opiskelija voi toimia seksuaaliterapeuttina. Henkilöllä, joka on suorittanut Seksologian jatko-opinnot, on vähintään opistotason perustutkinnon omaava ja, joka on ollut vähintään 2 vuotta Suomen Seksologisen Seuran jäsen, on mahdollisuus hakea diplomia, Specialist in Sexological Counselling (NACS:n auktorisointi). 


Kohderyhmä: Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset, joilla on seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojan koulutus (30 op) suoritettuna. 

Aika ja paikka: Koulutuskokonaisuuden lähijaksot toteutetaan Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa alkaen 
20.-22.2. 
3.-5.4. 
6.-7.6.2019, yhteensä 8 päivää. Muut lähipäivät, syksyllä 2019, keväällä 2020 ja syksyllä 2020, 8 päivää kullakin jaksolla, sovitaan opintojen alettua ryhmän kanssa. 

Koulutuksen rakenne: 
Seksologian jatko opintojen lähijaksot toteutetaan pääsääntöisesti Rovaniemellä. Opintokäynti on Helsinki-Riihimäki. Opiskelija tekee kliinisen työn itsenäisesti saaden siihen ryhmä työnohjauksen koulutusryhmässä. 

Pääkouluttajat ja ryhmätyönohjaajat: 
Irma Tuisku, KM, SHO, et - psykoterapeutti, paripsykoterapeutti, perheterapeutti, kliininen seksologi (vet) (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), työnohjaaja (RR), toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (MI), skeematerapia opinnot 

Nina Mömmö- Koskiniemi, KM (kasvatuspsykologia), aineenopettaja, et - psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), Eriksonilainen hypnoterapia, akupunktio (Nada), skeematerapia opinnot, Muksuoppi kouluttaja 

Tarja Taavo, Sosionomi (AMK), Työnohjaaja STOry, seksuaaliterapeutti, joogaopettaja, sertifioitu TRE ohjaaja 

Luento-opettajina: alan asiantuntijat 

Osallistumismaksu: 4450 euroa, joka sisältää opetuksen, opintojen ohjauksen, pienryhmän työnohjauksen ja tutkimustyön ohjauksen. Osallistumismaksu laskutetaan kuukausittaisissa erissä koulutuksen alettua. Opiskelija kustantaa itse tarvittavan yksilöterapian ja mahdollisen haluamansa yksilötyönohjauksen. Lisäksi opiskelija maksaa itse mahdolliset osallistumiset ja matkakulut valtakunnallisille opintopäiville ja konferensseihin. 

Opintoihin hakeminen sähköisellä lomakkeella viimeistään 20.1.2019. Tutustu perumisehtoihimme.
Ilmoittautuneet kutsutaan ryhmähaastatteluun, jonka jälkeen valitaan koulutuksen osallistujat. HUOM! Ryhmähaastatteluun tullessaan haastateltavalla on ehdottomasti oltava mukanaan mukaan tutkinto- ja työtodistukset. Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on vähintään 10. Ryhmän maksimikoko on 20 opiskelijaa. 

Lisätietoja: 
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset: kouluttaja Irma Tuisku p. 040-5475015, irma.tuisku@pp.inet.fi www.koulutus-jaterapiapalvelut.net 

Koulutusjärjestelyihin, mm. maksuihin ym. liittyvät asiat: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ: 

Lähijaksot yhteensä 32 päivää 

2019: keväällä 20.-22.2., 3.-5.4. ja 6.-7.6.2019 = 8pv ja syksyllä 8 päivää, sovitaan ryhmän kanssa
2020: keväällä 8 pv sovitaan ryhmän kanssa ja syksyllä 8 pv, sovitaan ryhmän kanssa 

Opiskeluun orientoituminen 1 op 

Lähiopetus ryhmäopetuksena 
Yksilöohjaus 3 t/ opiskelija/ koko koulutuksen aika 
Itsenäinen opiskelu (oman opiskelun suunnittelu) 

Ammattietiikka 1 op 
Lähiopetus 
Suoritus: Kirjallisuus ja tehtävä 

Kehityspsykologinen viitekehys 2 op 

Lähiopetus 
Teemapäivä, jossa on tehtävien pohdintaa. 
Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus 

Seksuaaliterapia ja terapeuttiset lähestymistavat 8 op 

Ratkaisukeskeinen lähestyminen, skeematerapeuttinen lähestyminen 
Tunnekeskeinen pariterapia 
Ryhmäterapia 
Suoritus: Opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen. 
Suoritus: Opiskelija laatii kaksi terapiakertomusta valitsemistaan asiakkaista, teoreettisia viitekehyksiä hyödyksi käyttäen. 
Asiakkaana voi olla yksilö, pariskunta, perhe tai ryhmä. 

Kliininen työskentely 10 op 
Suoritus: Opiskelijan tekemä kliininen työskentely 140 t, joka koostuu: 
Yksilö- ja pari- ja ryhmäterapia työskentely 100 t, josta voi olla 15 t nettineuvontaa. 
Konsultaatiot ja koulutukselliset luennot 20 t 
Valtakunnalliset opintopäivät 20 t (opiskelija kustantaa itse) 

Seksuaalilääketiede 2 op 
Lähiopetus. (asiantuntija lääkärit), 
Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus 
Kriminalisoitu seksuaalisuus 2,5 op 
Lähiopetus 
Suoritus: Osallistuminen 

Tutkimustyö 8 op 
Lähiopetus 
Ohjaus 3 t/ työ 
Suoritus: Opinnäytetyö, joka arvioidaan 1 - 5 

Työnohjaus 3 op 
Ryhmätyönohjaus 75 t koulutuksen aikana/ opiskelija 

Oma terapia 2,5 op, koostuu kahdesta osasta 
30 t yksilöterapiaa, jonka opiskelija hankkii ja kustantaa itse 
25 t koko ryhmän kesken tapahtuvana, sisältyy koulutukseen, 3 päivän intensiivikurssina 

Kirjallisuus 4000 sivua, opiskelija tekee itse luettelon lukemastaan seksologisesta kirjallisuudesta 

32 lähipäivää 
Työnohjaukset 1 x / kk tai koulutuspäivien yhteydessä


20.2.2019 0:00–0:00
4450Osta liput