Etusivu>Ajankohtaista>Tapahtumakalenteri>Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op 16.9.2019-21.10.2020
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op 16.9.2019-21.10.2020

LapinKesayliopisto_logo_WEB_pysty.png

Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa (omaan työtaustaan ja kokemukseen soveltuen), osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Koulutus soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op 2019-2020

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutus antaa ammatillista tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta tutkittuun tietoon pohjautuvin, ja käytännössä hyväksi koettujen menetelmien avulla. Menetelmät sopivat n. 3-16 vuotiaille lapsille ryhmissä ja omaan työtaustaan soveltuen myös yksilöohjauksissa. Koulutuksen rakenne on uudistettu 1.1.2018. Koulutuksen mukaisissa tunnetaitoharjoitteissa aktivoimme niin kinesteettis-sensorinen tasoa, havainto-tunnetasoa kuin kognitiivis-merkityksenkin tasoa. Näin opittu voi juurtua parhaiten arkeen käytettäväksi.

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomajantie 2, Rovaniemi.

Osio 1: ma-ke 16.-18.9.2019 
Osio 2: ti-ke 26.-27.11.2019 
Osio 3: ma-ti 28.-29.1.2020 
Osio 4: ti-ke 7.-8.4.2020
Osio 5: ti-ke 19.-20.5.2020 
Osio 6: 18.-19.8.2020
Osio 7: ti-ke 20.-21.10.2020

Kohderyhmä

Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa (omaan työtaustaan ja kokemukseen soveltuen), osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Koulutus soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, puh. 0400 792 396, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi

Osallistumismaksu:

3290 € (Huom! aikaisen ilmoittautujan etu -50 € 31.5.2019 mennessä ilmoittautuneille).
Osallistumismaksu sisältää koulutuksen, koulutuskansion luentomateriaaleineen sekä luovan tunnetyöskentelyn materiaaleineen lähiosioilla sekä tehtävien arvioinnin. Koulutus laskutetaan 10:ssä kuukausittaisessa erässä aloituksen varmistuttua.

Lisäksi pieni luovan työskentelyn itse hankittava tarvikepaketti, arvo noin 15-25 €

Ilmoittautuminen:

Koulutukseen haetaan 25.8.2019 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella sekävapaamuotoisella hakemuksella. Tutustu perumisehtoihimme.

. Lähetä hakemuksesi Lapin kesäyliopistoon

 • sähköpostitse osoitteeseen info@lapinkesayliopisto.fi tai
 • postitse osoitteeseen Lapin kesäyliopisto, Päivi Hinno, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi.

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 sivua) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
 2. Miksi hakeudut koulutukseen?
 3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
 4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
 5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
 6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
 7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
 8. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutus toteutetaan 12-16 opiskelijan ryhmänä. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.


Kouluttajat

Kouluttaja lähiosioilla

Titta Karanta on Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -kouluttaja sekä NLP Associated Trainer. Titta on itsekin käynyt LTTO -peruskoulutuksen, ohjannut tunnetaitoryhmiä ja tehnyt yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa.

Koulutuksen johtaja ja kehittäjä

Anne-Mari Jääskinen toimii koulutuksen johtajana ja kehittäjänä. Anne-Mari vastaa koulutuksen sisällöstä ja laadusta. Hän on tunnetaitokouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja sekä kirjailija. Anne-Mari on myös itse pitänyt lasten tunnetaitoryhmiä. Jääskinen on kirjoittanut sekä nuorille suunnatun tunnetaitokirjan Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin että kasvattajalle suunnatun käsikirjan Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen. Lasten Keskus 2017. Kirjat sisältävät yhteensä 90 tunnetaitoharjoitetta.

Vierailevat kouluttajat: Sanna Tuovinen (Satuhieronta, lähiosio), Leena Ylimäki (Draaman käyttö, verkkokurssi ja lähiosio) ja Karita Palomäki (EFT, verkkokurssi).

Satuhieronta – Sanna Tuovinen
Satuhieronta on satujen, tarinoiden ja lorujen yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Kosketus ja rentoutuminen mahdollistavat lapsen tunteiden tunnistamisen ja niiden käsittelyn. Sanna Tuovinen on Satuhierontakokonaisuuden kehittäjä ja kouluttaja sekä Satuhieronta -kirjan kirjoittaja.

Draaman keinot – Leena Ylimäki
Tunteita ja tunnetilanteita voi draaman keinojen kautta tarkastella eri näkökulmista omaa ilmaisua ja vuorovaikutusta hyödyntäen. Pääpaino on kokemuksellisessa työskentelyssä ja sen purkamista sanoiksi yhdessä keskustellen. Oman ilmaisun kehittyessä on myös tunteiden tunnistaminen ja ilmentäminen helpompaa. Leena on draamakouluttaja ja esiintyjä (KM).

EFT – Karita Palomäki
EFT-menetelmää eli lapsillakin käytettyä tunteiden vapautusmenetelmää opettaa koulutuksessa verkkokurssilla Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti, EFT- kouluttaja sekä NLP työnohjaaja.

Myötäelävä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus tunnetilanteissa, osio 6. – Sara Hellsten tai Anne-Mari Jääskinen (vahvistuu myöhemmin)

Käyttäytymisen alla olevien tunteiden ja niiden takana vaikuttavien inhimillisten tarpeiden ymmärtäminen ja sanoittaminen lapsen tunnetilanteissa vahvistaa yhteyttä lapseen. Näiden vuorovaikutustaitojen avulla lapsi saa kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja usein käyttäytyminen muuttuu jo sillä. Lapsen on mahdollista itsekin oppia rikkaampaa ja selkeämpää verbaalista tunneilmaisua, kun aikuinen sellaista mallina käyttää.

Tavoitteet

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä tavoitteellisesti erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa yhteyttä omiin tunteisiin, vahvistaa tunnekehoyhteyttä sekä kehittää itsessään jokapäiväisiä tunnetaitoja. Tämän prosessin myötä kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnäolevammin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä sekä vuorovaikutustilanteissa että tavoitteellisissa ohjaushetkissä.

Itse tehden koulutuksen menetelmät on helppo siirtää työhön. Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja kasvuprosessina. Koko koulutus käydään kokemuksellisesti läpi hyödyntäen omassa kehityksessä mm. tunnekehotietoisuutta, luovan tunnetyöskentelyn menetelmiä, mielikuvaharjoituksia, kirjoittamista, ryhmä- ja paritöitä sekä EFT-menetelmää.

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa kuljetaan kahta rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Koulutuksessa saa kattavan Lasten Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansion, mikä pitää sisällään yli 100 harjoitetta, ryhmien ohjaamista tukevaa käytännön tietoa ja vinkkejä, suunnittelu- ja palautelomakkeita sekä infoa jaettavaksi vanhemmille.

Sisältö

Koulutuksen taustaa

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin, EFT (emotional freedom techniques) -menetelmään, positiivisen pedagogiikan ja psykofyysisyyden näkökulmiin sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä. Koulutuksessa opiskellaan myös tunne- ja tarvelähtöisen vuorovaikutuksen perusteet Marshall Rosenbergin (NVC – Non Violent Communication) oppeihin nojautuen Anne-Mari Jääskisen johdolla. Nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat lasta tunnekehityksessä sekä itsensä ilmaisemisessa ja eritoten auttavat aikuista kohtaamaan ja kuulemaan lasta tunnetilanteissa.

Rakenne ja lähiopetusosiot
Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota (yht. 15 lähipäivää), joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Koulutuksessa tehdään itse harjoituksia, joita on tarkoitus ohjata lapsille. Koulutukseen sisältyy kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä sekä vertaisryhmätyöskentelyä jokaisella lähijaksolla ja itsenäisesti toteutettava lopputyö. Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen. Jokaiseen osioon kuuluu tunnetaitoharjoitteita, pienryhmätoimintaa ja luento-osuuksia.

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota:

Osio 1: ma-ke 16.-18.9.2019 klo 9.00–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Tunteiden perusteet ja tehtävät
 • Tunnetaidot ja niiden osat
 • Tunnetilanteissa toimiminen ja turva
 • Tunteen takana olevat tarpeet
 • Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat
 • Mieli ja keho tunnetietoisuudessa, tunnekehoyhteys

Osio 2: ti-ke 26.-27.11.2019, ma klo 8.30–17.00 ja ti klo 8.00–16.30

 • Lapsen tunne-elämän kehitys
 • Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Kohtaamisen laadun merkitys tunnetaitojen opettamisessa
 • Selviytymisstrategiat ja roolit
 • Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

Osio 3: ma-ti 28.-29.1.2020, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Lapsuuteni tarina
 • Itseni voimaannuttaminen
 • Lapsuuskollaasit
 • EFT eli Emotional Freedom Technique

Osio 4: ti-ke 7.-8.4.2020, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille?
 • Ohjaajana toimiminen
 • Ryhmien rakentaminen ja periaatteet
 • Satuhieronta (Sanna Tuovinen) 1 pv

Osio 5: ti-ke 19.-20.5.2020, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • Tunnetaitoharjoitusten ohjaaminen
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman keinot (Leena Ylimäki) 0,5 pv

Verkkotapaaminen Adobe Connectin kautta, ajankohta tarkentuu myöhemmin

Osio 6: 18.-19.8.2020, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30
Kouluttajana Anne-Mari Jääskinen tai Sara Hellsten (vahvistuu myöhemmin)

 • Myötäelävä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus tunnetilanteissa
 • Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Kuunteleminen ja minä-viestit

Osio 7: ti-ke 20.-21.10.2020, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
 • Koulutuksen päätös

Tutustu koulutukseen videoiden kautta: 

https://www.youtube.com/watch?v=X8_LlSRJfvM

"Missä voisi oppia tunnetaitojen opettamisesta lapsille? Mistä oppia ylipäätään tunteista ja tunnetaidoista, jotta tietoa voisi lapsille välittää? Mitä Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus pitää sisällään? Mitä siitä saa? Missä sinne voi kouluttautua? Mistä saa lisätietoa?"

https://www.youtube.com/watch?v=KQxuOT5Irgo&t=13s

"Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus on ollut lastenhoitaja ja yrittäjä Anne-Maria Palosaarelle vaikuttava kokemus. Hän on hyötynyt koulutuksen opeista niin työelämässä kuin omassa perhe-elämässäänkin. Yrittäjyys-ajatus syntyi koulutuksen jälkeen, kun tarve tunnetaitojen ohjaamiselle näyttäytyi ympäristössä niin selkeästi. Nyt Anne-Maria tarjoaakin avoimia tunnetaitoryhmiä oman yrityksensä kautta sekä suljettuja ryhmiä työssään lastenhoitajana päiväkodissa."

Lähiopiskelu
Lähiosioilla opiskelu tapahtuu monimenetelmällisesti ja kokemuksellisesti. Osallistujan omat kokemukset ja oivallukset ovat siten tärkeässä roolissa. Käytämme luovaa tunnetyöskentelyä, kehollista, liikkeellistä ja mielikuvallista työskentelyä, myönteistä kosketusta, sadun maailmaa, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia sekä kirjoittamista välineenämme.

Itsenäinen työskentely

Koulutuksessa käytetään helppokäyttöistä ”Opiskelijan sivut” -verkko-oppimisympäristöä (Moodle-pohjainen). Sivuilla on koulutukseen liittyvää materiaalia osioittain aukeavissa moduuleissa, myös tehtäväpalautukset tehdään helposti sen kautta.

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • Kirjallisuuteen tutustumista ja kirjallisuusreflektioita
 • Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
 • Muutama lyhyt opponointi eli vertaispalaute erikseen ohjeistetuista töistä
 • Verkkokurssin muodossa etäopiskeltava tunteiden vapautustekniikka EFT
 • Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi
 • Koulutukseen sisältyy lopputyöhön liittyvä henkilökohtainen konsultaatioaika oman kouluttajan kanssa puhelimitse tai verkkotapaamisena.

Lisäksi koulutukseen sisältyy uutena verkkotapaaminen koulutuksen loppuvaiheessa koko ryhmän ja kouluttajan kesken. Verkkotapaamiseen tarvitaan vain tietokone tai mobiilipääte, nettiyhteys ja kuulokkeet tai kaiuttimet. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita eikä tekniikka edellytä aiempaa osaamista.

Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40 op. (1.1.2018 uudistettu koulutussisältö). Koulutuksen opintopistemäärä täyttää aikuiskoulutustuen 3 opintopisteen keskimääräisen kuukausittaisen kertymävaatimuksen. Tuen saamisehtojen täyttymisestä ja oman koulutuksen kuulumisesta aikuiskoulutustuen piiriin saa tarvittaessa lisätietoa Koulutusrahastolta www.koulutusrahasto.fi Joillain paikkakunnilla koulutukseen on voinut hakea myös oppisopimuskoulutustukea tietyin ehdoin. Kysy lisää oman paikkakuntasi oppisopimuskoulutuskeskuksesta.

Läsnäolovaatimus ja koulutukseen sitoutuminen: 

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutukseen koko koulutuksen ja sen lähijaksojen ajan. Erityisen tärkeää läsnäolo on 1. ja 2. osioilla. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä. Huomioithan myös koulutuksen järjestäjän keskeyttämisehdot. Koulutuspäivät ovat intensiivisiä ja täyttä läsnäoloa vaativia – jätäthän ne muilta
velvollisuuksilta vapaiksi.

 


16.9.2019 0:00–0:00
3290 €Osta liput