Etusivu>Ajankohtaista>Blogit>Elinvoima kuvaa kaupungin kykyä selviytyä, uudistua ja menestyä alueiden välisessä kilpailussa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista
Toimialajohtaja Jukka Kujala blogi

Elinvoima kuvaa kaupungin kykyä selviytyä, uudistua ja menestyä alueiden välisessä kilpailussa

11.4.2019

“Rovaniemellä on puolellaan useita elinvoiman elementtejä, joita monessa muussa kaupungissa ei ole”, toteaa uusi elinvoimajohtajamme Jukka Kujala.

Sanaa elinvoima on alettu viimeisten vuosien aikana viljellä suomalaisessa alueiden ja kaupunkien kehittämiskeskustelussa. Yksiselitteistä määrittelyä elinvoiman sisällöstä ei ole mahdollista tehdä, mutta tavallisemmin sillä viitataan kasvuun, kilpailukykyyn, menestymiseen, vetovoimaan, houkuttelevuuteen ja dynaamisuuteen. Useimmiten elinvoiman ytimessä ovat yritykset, joiden varassa paikallistalous ja työllisyys kehittyvät. 

Ulkoinen ja sisäinen elinvoima
Aluekehityksen konsulttitoimisto MDI:n mukaan (Timo Aro) elinvoima voidaan pilkkoa kolmeen osatekijään: ulkoiseen elinvoimaan, sisäiseen elinvoimaan ja mainekuvaan. Ulkoinen elinvoima kytkeytyy alueiden ja kaupunkien ulkoisen toimintaympäristön muutostekijöihin, joita ovat elinkeino- ja toimialarakenne, kuntatalous, työllisyys- ja työpaikkakehitys, väestö- ja ikärakenne, koulutus- ja osaamisrakenne, tutkimus- ja tuotekehitystoiminta sekä saavutettavuus. Nämä elinvoiman tekijät eivät kaikki ole täysin meidän omissa käsissämme, vaan ne ovat riippuvaisia myös kaupungin ulkopuolisista päätöksistä. 

Sisäinen elinvoima puolestaan tarkoittaa tekijöitä, joihin meillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Näitä ovat kaupungin tekemät strategiset valinnat, palvelujen saatavuus, kyky tehdä vaikeitakin päätöksiä ja muutosherkkyys. Mainetekijöihin puolestaan kuuluvat kaupunkiin liitetyt mieli- ja mainekuvat, identiteetti ja imago, jotka muodostuvat kaupungista saaduista kokemuksista, havainnoista ja tiedoista. Lyhyesti sanottuna elinvoima kuvaa kaupungin kykyä selviytyä, uudistua ja menestyä alueiden välisessä kilpailussa. Elinvoimaisella kaupungilla on työkalupakissaan välineitä, joilla se mahdollistaa talouden kasvun, kaupungin toimivuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin. 

Yötön yö_jätkänkynttilä.jpg

Rovaniemen keskusta yöttömän yön aikaan. Kuva: Flatlight Creative House.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä takaa menestyvän kaupungin reseptin 
Alueiden ja kaupunkien elinvoimaisuuden tunnuslukuja vertaillaan tietyin väliajoin eri organisaatioiden toimesta. Lapissa kevään 2019 aikana on uutisoitu mm. EK:n Kuntaranking -tutkimuksen tuloksista. Kuntaranking laittaa Suomen seutukunnat paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka hyvän toimintaympäristön ne tarjoavat paikallisille yrityksille. Rovaniemen seutukunta sijoittui 25 suurimman seutukunnan vertailussa sijalle 20. Yrittäjät arvioivat tässä tutkimuksessa seutukuntien elinvoimaisuutta kuntatalouden, yrittäjyysaktiivisuuden, yritysilmaston, elinkeinopolitiikan ja sijainnin näkökulmista. 

Rovaniemen seudun saama palaute EK:n Kuntarangkingissa on jokseenkin linjassa sen viestin kanssa, mitä Rovaniemen yrittäjien puheenjohtaja Esko Määttä kirjoitti kolumnissaan 7.3.2019. Onneksi asioihin voidaan kuitenkin vaikuttaa määrätietoisella elinkeinopolitiikalla, oikein kohdennetuilla ja tuotetuilla yrityspalveluilla ja aidolla vuoropuhelulla kaupungin ja yrittäjien välillä. Lisäksi on hyvä muistaa, että kaupunkien elinvoimaisuus muodostuu useista eri tekijöistä. Elinvoiman mittaamisen tulokset riippuvat aina valituista teemoista ja painotuksista. Rovaniemellä on puolellaan useita elinvoiman elementtejä, joita monessa muussa kaupungissa ei ole. Aidolla yhteistyöllä eri toimijoiden välillä näiden varaan voidaan rakentaa menestyvän kaupungin resepti. 

 
Kasvokuva elinvoimajohtaja Jukka Kujalasta
Jukka Kujala, Rovaniemen elinvoimajohtaja